Wat te doen bij een klacht?

Klik hier voor de Thuiswinkel Verklaring

Een klacht indienen

Wij streven naar 100% tevredenheid van onze klanten en hechten veel waarde aan onze track-records. Mocht het geleverde product of onze dienstverlening desondanks toch niet geheel aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u dit kenbaar maken aan onze klantenservice, hetzij per email, telefonisch: 010 5019387 of via het contactformulier. Wij zullen de ontvangst van uw klacht direct, dan wel uiterlijk binnen 7 dagen per email bevestigen en indien mogelijk een oplossing aanbieden. U dient uw klacht duidelijk te omschrijven met vemelding van het ordernummer, aankoopdatum en uw contactgegevens. Een inhoudelijke reactie op uw klacht volgt binnen 14 dagen na ontvangst.

Behandeling van uw klacht

Het kan echter voorkomen dat een nader onderzoek (bijv. door de fabrikant) nodig is om op uw klacht te reageren waardoor de behandeling langer kan duren. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Niet tevreden met de oplossing?

In het uitzonderlijke geval dat u meent dat uw klacht niet correct opgelost werd door onze klantenservice kunt u dit melden bij de Stichting Thuiswinkel Waarborg waarbij Laptop Style ter bescherming van uw rechten als consument is aangesloten.

Dien uw klacht in via het klachtenformulier van Thuiswinkel.org

Klachten die u bij Thuiswinkel.org indient worden rechtstreeks aan ons doorgestuurd. Thuiswinkel.org mengt zich nog niet in de afwikkeling.
Kik hier voor het klachtenformulier van Thuiswinkel Waarborg.

Wordt uw klacht niet behandeld of onvoldoende opgelost?

Neem contact met Thuiswinkel.org. Zij verwachten dat u na het versturen van het klachtenformulier een reactie krijgt van ons. Ontvangt u geen reactie of wordt uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, neem dan contact met Thuiswinkel.org. Dit kan via het e-mailadres dat staat vermeld in de bevestiging die u ontvangt na het verzenden van het klachtenformulier. Thuiswinkel.org legt uw klacht dan nogmaals voor aan ons en treden zo nodig hierover in overleg.

Naar de Geschillencommissie, ODR of naar de rechter

Als klachtenbemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, is er een zogenaamd geschil ontstaan. U kunt dit geschil voorleggen aan de rechter of aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. De Geschillencommissie Thuiswinkel valt onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) in Den Haag en is onafhankelijk van Thuiswinkel.org. Klik hier voor het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Klik hier voor het indienen van een geschil via het ODR.

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie behandelt alléén geschillen met webwinkels die lid zijn van Thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de (bindende) uitspraken van de Geschillencommisie Thuiswinkel. Dit noemen we de 'branchegarantie'.

Online Dispute Resolution (ODR)

ODR staat voor Online Dispute Resolution. Via dit door EC ingegerichte platform kan de consument of ondernemer een klacht indienen. De ondernemer kan dan kiezen welke (nationale) geschillencommissie het geschil behandelt. Het doel van het platform is het harmoniseren, versnellen en beter toegankelijk maken van alternatieve geschilbeslechting in Europa. Klik hier om naar de website van het ODR te gaan

Branchegarantie

Mocht een lid van Thuiswinkel.org geen gevolg geven aan de uitspraak van de geschillencommissie en ook niet reageren op herinneringen, dan kunt u contact opnemen met de jurist van Thuiswinkel.org, Ank van Heeringen. Thuiswinkel.org zorgt er dan voor dat u alsnog de aan u toegekende vergoeding ontvangt. Stuur altijd een kopie van de uitspraak mee wanneer u een beroep doet op de branchegarantie.

Geen garantiefonds

Let op: het Thuiswinkel Waarborg is géén 'garantiefonds'. Wanneer een aangesloten webwinkel failliet gaat, of bij surséance van betaling, kan Thuiswinkel.org er niet voor zorgen dat u uw (aan)betaling terugkrijgt.